PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van je computer zet op het moment dat je de site bezoekt. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. Je komt cookies dan ook veel tegen bij websites waarbij je moet inloggen. Een cookie zorgt dat je ingelogd blijft terwijl je de site gebruikt.

GOOGLE ANALYTICS

Daniel Trapman Fotografie maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Het IP-adres wordt geanonimiseerd verzonden. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft hier ook het privacybeleid van Google Analytics aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan Daniel Trapman Fotografie te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Daniel Trapman Fotografie heeft hier geen invloed op.

De gegevens die Daniel Trapman Fotografie door middel van Google Analytics verkrijgt zijn niet tot individuele personen herleidbaar.

SOCIAL MEDIA BUTTONS

Daniel Trapman Fotografie maakt gebruik van social media buttons. Daniel Trapman Fotografie heeft geen invloed op welke gegevens verzameld worden.

Lees het privacybeleid van de desbetreffende social media kanalen:

Facebook

Twitter

Instagram

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Daniel Trapman Fotografie kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Daniel Trapman Fotografie, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Daniel Trapman Fotografie verstrekt. Daniel Trapman Fotografie kan de volgende persoonsgegevens verwerken: Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en/of e-mailadres.

BEVEILIGEN

Daniel Trapman Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Daniel Trapman Fotografie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kunt u zien aan het groene slotje en de aanduiding https in de adresbalk.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Daniel Trapman Fotografie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Daniel Trapman Fotografie op via de mail of het contactformulier.

WAAROM DANIEL TRAPMAN FOTOGRAFIE GEGEVENS NODIG HEEFT

Daniel Trapman Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Daniel Trapman Fotografie uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG DANIEL TRAPMAN FOTOGRAFIE GEGEVENS BEWAART

Daniel Trapman Fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een maand bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Daniel Trapman Fotografie verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen via de mail. Daniel Trapman Fotografie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.